welkom bij Stichting logeerpret

EEN BIJZONDERE PLEK VOOR KINDEREN WAAR HET LEVEN GEVIERD MAG WORDENStichting Logeerpret: een opvang voor kinderen van 0 - 18 jaar

Stichting Logeerpret biedt kinderen en jongeren in de leeftijd van 0 - 18 jaar een veilige leefomgeving. Vaak gaat het om kinderen die traumatische gebeurtenissen hebben meegemaakt en kampen met gedrags- hechtingsproblematiek en ontwikkelingsstoornissen. Bij Stichting Logeerpret verblijven de kinderen op een kleinschalige locatie met een klein professioneel team van groepsleiders dat dagelijkse continuïteit biedt. De groepsleiders worden ondersteund door gedragswetenschappers. De verschillende zorgproducten die aangeboden worden zijn kleinschalig wonen, crisis- en kortverblijf en logeer- en vakantieopvang.